Priredili smo

V PETNAJSTIH LETIH (OD 1998 DO 2012)

PRIREDILI  SMO: 

450  PRIREDITEV - POVPREČNO  30 NA LETO
246 KONCERTOV (V DVAINDVAJSETIH KONCERTNIH SEZONAH) 

 

V NJIH JE NASTOPILO:

79 PEVSKIH ZBOROV – 7 ORKESTROV -  34 KOMORNIH SKUPIN - 84 SOLISTOV-INSTRUMENTALISTOV – 25 KONCERTNIH PEVCEV -   9 JE BILO BALETNIH PREDSTAV IN 5 FOLKLORNIH PRIREDITEV                                                                       

 • 15 SUŠNIKOVIH DNEVOV
 • 4 ZBOROVSKE FESTIVALE LJUDSKIH PESMI
 • IZDALI 42 KNJIŽNIH NASLOVOV
 • 42 LIKOVNIH RAZSTAV
 • 2 SLIKARSKI KOLONIJI

 

MOHORJANI SMO NASTOPILI:

 • V 21 KRAJIH PO SLOVENIJI,
 • V 13 KRAJIH PO  ZAMEJSKI KOROŠKI,
 • V 10 KRAJIH PO DRUGIH DRŽAVAH.

 

MOHORJANI – NAROČNIKI GLASBENIH DEL

NASTALO JE 55 GLASBNEIH DEL:

 • 52 ZBOROVSKIH SKLADB,
 • 1 KANTATA,
 • 1 KANTATNA SUITA IN
 • 1 INSTRUMENTALNA SKLADBA

14 SKLADB NA SLOMŠKOVA BESEDILA, (2006) J. Močnik, M. Strmčnik, T. Vulc, M. Feguš, P. Šavli, N. Forte, I. Florjanc, D. Močnik
10 SKLADB NA SUŠNIKOVA BESEDILA, (2008) T. Vulc, M. Strmčnik, J. Močnik, D. Močnik, A. Misson,
KANTATA TADEJE VULC – RAZDVOM, besedilo dr. F. Sušnik in mag. V. Ošlak, kantata za ženski, moški in mešani zbor, soliste, recitatorja, orkester in orgle ( 2010 )
SKLADBA TADEJE VULC- UTRIP – za harfo in trobento - 2011
SUITA VLADIMIRJA HROVATA- JE PA SOBOTA VEČER- kantatna suita za mešani zbor, soliste in mali orkester (2012)
28 ZBOROVSKIH SKLADB PO MOTIVIH ZILJSKIH LJUDSKIH PESMI (2012) - osem skladateljev - akademik Lojze Lebič - Janez Močnik - Andrej Misson – Hilarij Lavrenčič – Katarina Pustinek Rakar – Mojca Prus – Egi Gašperšič in Edi Oraže – je zložilo 28 skladb na teme ziljskih ljudskih pesmi,  nekatere krstne izvedbe smo slišali na četrtem zborovskem festivalu ljudske pesmi 20. oktobra 2012.

 

O Nas

Kulturno Društvo Mohorjan

Na Fari 44

2391 Prevalje