Zborovski festival

Prevaljski zborovski festival ljudske pesmi

V Občini Prevalje imamo bogato razvejano glasbeno dejavnost, zlasti zborovsko. Letos teče že triindvajseta koncertna sezona, Prevalje so v glasbenem svetu že dobro prepoznavne. Številen je naš glasbeni rod: na Prevaljah se je rodilo oz. tukaj živelo in delovalo kar sedem skladateljev: akademik Lojze LEBIČ, Luka KRAMOLC, Ludvik VITERNIK, dr. Metod MILAČ, France LAMPRET, Lovro HORVAT, Albin KRAJNC, številen je rod mladih, akademsko izobraženih glasbenikov, ki že odlično delujejo v slovenskem glasbenem svetu.

Rast domačih glasbenih skupin je mogoča le z dobrimi glasbenimi kadri, dobrimi pevci, s sodelovanjem z boljšimi skupinami in gostovanji, z udeležbami na festivalih, tekmovanjih,... Občino lahko uspešno promoviramo predvsem na kulturnem področju. Ljudska pesem je svetinja našega naroda, ki jo moramo ohranjati poznejšim rodovom, v našem okolju ima še posebej bogato tradicijo.

Na podlagi vsega omenjenega smo v KD MOHORJAN zastavili projekt zborovskega festivala, ki naj postane stalna oblika našega kulturnega delovanja. Želimo si, da bi ta festival sčasoma  postal mednarodni, Prevalje naj postanejo festivalsko mesto glasbe oz. pesmi. Za to imamo vse dane možnosti. K sodelovanju vabimo predvsem dobre zbore, ki jim je ljudska pesem sestavni del  koncertnih programov in skladatelje, ki radi segajo po motivih ljudskih pesmi in jim dajejo novo koncertno preobleko. Tako živi ljudska pesem na odrih svoje drugo življenje.

Za nami so že štirje festivali, dobro so bili sprejeti pri poslušalcih, skladateljih in zborih. Zaradi dobre programske usmeritve in svežine v slovenskem zborovskem svetu je festival  deležen podpore matične občine, JSKD in Ministrstva za kulturo. V pripravi so aktivnosti za peti zborovski festival ljudske pesmi. 

Do sedaj je na festivalih sodelovalo že 23 slovenskih zborov iz domovine in zamejstva- iz Porabja, Koroške in Goriško-tržaške pokrajine. Za lanski festival je osem skladateljev na Mohorjanovo pobudo zložilo 28 skladb na motive ziljskih ljudskih pesmi. Nekaj teh so zbori tudi krstno izvedli, kar je nedvomno lepa in pomembna obogatitev slovenske zborovske zakladnice.

 

Pretekli zborovski festivali

PRVI ZBOROVSKI FESTIVAL  LJUDSKE PESMI 2009

SODELUJE 6 ZBOROV

PREVALJE, DRUŽBENI DOM
PETEK, 23 OKTOBRA 2009 OB 19. URI

ŠENTANELSKI PAURI – PREVALJE-ŠENTANEL
ŠMePZ MOHORJAN - PREVALJE
MoPZ VRES - PREVALJE
APZ MARIBOR
MePZ DANICA - ŠENTPRIMOŽ V PODJUNI
ŠALEŠKI AKADEMSKI PEVSKI ZBOR - VELENJE

 

 

DRUGI ZBOROVSKI FESTIVAL  LJUDSKE PESMI 2010

SODELUJE 5 ZBOROV

PREVALJE, DRUŽBENI DOM
SOBOTA, 13. NOVEMBER 2010 OB 19. URI

ŽENSKI ZBOR KARANTANIJA PREVALJE
KOMORNI PZ ZVEZE SLOVENCEV NA MADŽARSKEM - MONOŠTER
MOŠKI ZBOR SREČKO KOSOVEL - AJDOVŠČINA
KOMORNI ZBOR KROG
KOMORNI ZBOR MEGARON - LJUBLJANA

 

 

TRETJI ZBOROVSKI FESTIVAL LJUDSKE PESMI 2011

SODELUJE 6 ZBOROV IN LJOBA JENČE

PREVALJE, DRUŽBENI DOM

PETEK, 21. OKTOBER 2011 OB 18. URI
dr. URŠA ŠIVIC , ZRC SAZU
SLOVENSKA LJUDSKA PESEM V PRIREDBAH ZA PEVSKE ZBORE
mag.dr. BERTEJ LOGAR - NI GA KOROŠCA, DA NE BI ZNAL PET
Koroška slovenska ljudska pesem

 

SOBOTA, 22. OKTOBER 2011 OB 19. URI
SODELUJEJO:

MLADINSKI ZBOR SPD DANICA – ŠENTPRIMOŽ V PODJUNI
VOKALNA SKUPINA LAN – METLIKA
VOKALNA SKUPINA VINIKA – DOBROVO V BRDIH
ŠMePZ MOHORJAN – PREVALJE
KOMORNI ZBOR ORFEJ – LJUTOMER
MePZ HRAST – DOBERDOB
PEVKA LJOBA JENČE

 

 

ČETRTI ZBOROVSKI FESTIVAL LJUDSKE PESMI 2012

SODELOVALO 6 ZBOROV IN SKLADATELJI

PREVALJE, DRUŽBENI DOM, 20. OKTOBER 2012

SOBOTA, 20 . OKTOBER 2012 OB 18. URI
POGOVOR SKLADATELJ IN LJUDSKA PESEM
SODELUJEJO SKLADATELJI: AKADEMIK LOJZE LEBIČ, JANEZ MOČNIK, HILARIJ LAVRENČIČ, MOJCA PRUS, KATARINA POUSTINEK RAKAR
POGOVOR VODIL JOŽKO KERT

OB 19. URI KONCERT ŠETIH ZBOROV:
ČARNICE – ZBOROVODJA PRIMOŽ KURET
MOŠKI PEVSKI ZBOR VRES PREVALJE - ZBOROVODKINJA  HELENA BUHVALD GORENŠEK
KÄRNTNER LANDESJUGENDCHOR (KOROSKI DEŽELNI MLADINSKI ZBOR) CELOVEC - ZBOROVODKINJA SONJA MOSER
MEPZ PODJUNA PLIBERK – ZBOROVODKINJA ANJA KAPUN
MEŠANI KOMORNI ZBOR LJUBLJANSKI MADRIGALISTI - ZBOROVODKINJA MATEJA KALIŠNIK
KOROŠKI APZ MOHORJAN PREVALJE – ZBOROVODKINJA HELENA BUHVALD GORENŠEK

O Nas

Kulturno Društvo Mohorjan

Na Fari 44

2391 Prevalje