Zborovski festival

Pretekli zborovski festivali

PRVI ZBOROVSKI FESTIVAL  LJUDSKE PESMI 2009

SODELUJE 6 ZBOROV

PREVALJE, DRUŽBENI DOM
PETEK, 23 OKTOBRA 2009 OB 19. URI

ŠENTANELSKI PAURI – PREVALJE-ŠENTANEL
ŠMePZ MOHORJAN - PREVALJE
MoPZ VRES - PREVALJE
APZ MARIBOR
MePZ DANICA - ŠENTPRIMOŽ V PODJUNI
ŠALEŠKI AKADEMSKI PEVSKI ZBOR - VELENJE

 

 

DRUGI ZBOROVSKI FESTIVAL  LJUDSKE PESMI 2010

SODELUJE 5 ZBOROV

PREVALJE, DRUŽBENI DOM
SOBOTA, 13. NOVEMBER 2010 OB 19. URI

ŽENSKI ZBOR KARANTANIJA PREVALJE
KOMORNI PZ ZVEZE SLOVENCEV NA MADŽARSKEM - MONOŠTER
MOŠKI ZBOR SREČKO KOSOVEL - AJDOVŠČINA
KOMORNI ZBOR KROG
KOMORNI ZBOR MEGARON - LJUBLJANA

 

 

TRETJI ZBOROVSKI FESTIVAL LJUDSKE PESMI 2011

SODELUJE 6 ZBOROV IN LJOBA JENČE

PREVALJE, DRUŽBENI DOM

PETEK, 21. OKTOBER 2011 OB 18. URI
dr. URŠA ŠIVIC , ZRC SAZU
SLOVENSKA LJUDSKA PESEM V PRIREDBAH ZA PEVSKE ZBORE
mag.dr. BERTEJ LOGAR - NI GA KOROŠCA, DA NE BI ZNAL PET
Koroška slovenska ljudska pesem

 

SOBOTA, 22. OKTOBER 2011 OB 19. URI
SODELUJEJO:

MLADINSKI ZBOR SPD DANICA – ŠENTPRIMOŽ V PODJUNI
VOKALNA SKUPINA LAN – METLIKA
VOKALNA SKUPINA VINIKA – DOBROVO V BRDIH
ŠMePZ MOHORJAN – PREVALJE
KOMORNI ZBOR ORFEJ – LJUTOMER
MePZ HRAST – DOBERDOB
PEVKA LJOBA JENČE

 

 

ČETRTI ZBOROVSKI FESTIVAL LJUDSKE PESMI 2012

SODELOVALO 6 ZBOROV IN SKLADATELJI

PREVALJE, DRUŽBENI DOM, 20. OKTOBER 2012

SOBOTA, 20 . OKTOBER 2012 OB 18. URI
POGOVOR SKLADATELJ IN LJUDSKA PESEM
SODELUJEJO SKLADATELJI: AKADEMIK LOJZE LEBIČ, JANEZ MOČNIK, HILARIJ LAVRENČIČ, MOJCA PRUS, KATARINA POUSTINEK RAKAR
POGOVOR VODIL JOŽKO KERT

OB 19. URI KONCERT ŠETIH ZBOROV:
ČARNICE – ZBOROVODJA PRIMOŽ KURET
MOŠKI PEVSKI ZBOR VRES PREVALJE - ZBOROVODKINJA  HELENA BUHVALD GORENŠEK
KÄRNTNER LANDESJUGENDCHOR (KOROSKI DEŽELNI MLADINSKI ZBOR) CELOVEC - ZBOROVODKINJA SONJA MOSER
MEPZ PODJUNA PLIBERK – ZBOROVODKINJA ANJA KAPUN
MEŠANI KOMORNI ZBOR LJUBLJANSKI MADRIGALISTI - ZBOROVODKINJA MATEJA KALIŠNIK
KOROŠKI APZ MOHORJAN PREVALJE – ZBOROVODKINJA HELENA BUHVALD GORENŠEK

O Nas

Kulturno Društvo Mohorjan

Na Fari 44

2391 Prevalje