Zborovski festival

Prevaljski zborovski festival ljudske pesmi

V Občini Prevalje imamo bogato razvejano glasbeno dejavnost, zlasti zborovsko. Letos teče že triindvajseta koncertna sezona, Prevalje so v glasbenem svetu že dobro prepoznavne. Številen je naš glasbeni rod: na Prevaljah se je rodilo oz. tukaj živelo in delovalo kar sedem skladateljev: akademik Lojze LEBIČ, Luka KRAMOLC, Ludvik VITERNIK, dr. Metod MILAČ, France LAMPRET, Lovro HORVAT, Albin KRAJNC, številen je rod mladih, akademsko izobraženih glasbenikov, ki že odlično delujejo v slovenskem glasbenem svetu.

Rast domačih glasbenih skupin je mogoča le z dobrimi glasbenimi kadri, dobrimi pevci, s sodelovanjem z boljšimi skupinami in gostovanji, z udeležbami na festivalih, tekmovanjih,... Občino lahko uspešno promoviramo predvsem na kulturnem področju. Ljudska pesem je svetinja našega naroda, ki jo moramo ohranjati poznejšim rodovom, v našem okolju ima še posebej bogato tradicijo.

Na podlagi vsega omenjenega smo v KD MOHORJAN zastavili projekt zborovskega festivala, ki naj postane stalna oblika našega kulturnega delovanja. Želimo si, da bi ta festival sčasoma  postal mednarodni, Prevalje naj postanejo festivalsko mesto glasbe oz. pesmi. Za to imamo vse dane možnosti. K sodelovanju vabimo predvsem dobre zbore, ki jim je ljudska pesem sestavni del  koncertnih programov in skladatelje, ki radi segajo po motivih ljudskih pesmi in jim dajejo novo koncertno preobleko. Tako živi ljudska pesem na odrih svoje drugo življenje.

Za nami so že štirje festivali, dobro so bili sprejeti pri poslušalcih, skladateljih in zborih. Zaradi dobre programske usmeritve in svežine v slovenskem zborovskem svetu je festival  deležen podpore matične občine, JSKD in Ministrstva za kulturo. V pripravi so aktivnosti za peti zborovski festival ljudske pesmi. 

Do sedaj je na festivalih sodelovalo že 23 slovenskih zborov iz domovine in zamejstva- iz Porabja, Koroške in Goriško-tržaške pokrajine. Za lanski festival je osem skladateljev na Mohorjanovo pobudo zložilo 28 skladb na motive ziljskih ljudskih pesmi. Nekaj teh so zbori tudi krstno izvedli, kar je nedvomno lepa in pomembna obogatitev slovenske zborovske zakladnice.

O Nas

Kulturno Društvo Mohorjan

Na Fari 44

2391 Prevalje