Novice

Kulturno društvo Mohorjan s svojim delovanjem in številnimi kakovostnimi prireditvami že petnajst let na severovzhodnem robu Slovenije prepričljivo zavrača misel o obrobju in nas Korošce na visoki kulturni ravni vključuje v Evropo.

Iz sporedov petnajstletnega delovanja Mohorjana je razbrati čut za kulturno tradicijo, jezik, državo in domovino s polnim zavedanjem, kako je občutljivost za umetnost in znanost posebna oblika vitalnosti določene skupnosti. Ni pretiravanje – na sporedih koncertov, festivalov, zborovsko pevskih srečanj, na razstavah, predavanjih, Sušnikovih dnevih, … srečujemo najvrednejše, kar v umetnosti in kulturi premoreta današnja Slovenija in nam bližnji sosedi.

Kulturno umetniška in založniška dejavnost Mohorjana pomaga osmišljevati današnje vse preveč v tehnično racionalnost in družbeno omrežje ujeto življenje. Koncerti in drugi umetniški dogodki niso samo večerni oddih, saj nam vračajo vero v samega sebe in v prihodnost. Ali kot je dejal veliki Jože Plečnik: »Za doživljanje umetniškega je potreben poljub muze, … poljub božjega …«. In res je tako vse od neandertalčeve piščali preko Brižinskih spomenikov, Prežiha, Kramolca, Sušnika, vse do današnjih umetnikov in znanstvenikov. Posebna vrlina kulturnega društva Mohorjan je tudi v tem, da gradi na duhovnih temeljih, ki so jih v teh krajih pomagali postaviti veliki predniki A. M. Slomšek, Mohorjeva na Prevaljah, A. Oliban, F. Sušnik, Lodrantovi, Lampretovi tudi moj oče in še mnogi.

Ko ob 15. obletnici društva Mohorjan presojamo doslej ustvarjeno nikakor ne smemo spregledati tistih pomembnih rojakov brez katerih prazničnega razpoloženja ne bi bilo – v prvi vrsti predsednika društva Jožka Kerta in vseh, ki mu neposredno pomagajo – Janez Gorjanc, Renata Mirkac, Helena Buhvald Gorenšek, Kristina Smolak… In seveda gre zahvala plemenitim kulturnim mecenom z željo, da Mohorjanu pomagajo tudi v prihodnje, kajti z njimi postajajo Prevalje svetovljansko mesto.

akademik Lojze Lebič

Ljubljana, februar 2013

Stran 3 od 3

O Nas

Kulturno Društvo Mohorjan

Na Fari 44

2391 Prevalje