Novice

Ljubiteljska in ljudska kultura sta povezovalki ljudi v lokalni skupnosti in bistveno opredeljujeta identiteto okolja sploh na podeželju odmaknjenem od kulturnega prostora profesionalnosti. V zborovski glasbi, sprva zgolj cerkvenega petja, je ujeta zgodovina, ki je poleg jezika ena temeljnih prvin narodove identitete. »Odnos do zborovstva je občutljiv seizmograf družbe. Tudi današnje, seveda,” je prepričana zborovodkinja Karmina Šilec. Med Slovenci je zborovsko petje najbolj razvito in ljudska kultura z njim najbolj zaznamovana.

Tako se je pričelo tudi v Kulturnem društvu Mohorjan z uradnim pričetkom septembra 1997, z zborovstvom. Kot se začenjajo vse dobre stvari, vedno je nekdo z ustvarjalno vizijo, voljo, silno vztrajnostjo, ki se ne ustraši ovir in gradi, reže gladino. Tako je bilo tudi pri vas, naj mi ne zamerijo, ne bom nizal imen, uspeh je v timskem delu. Pričeli ste s snovanjem nadvse ustvarjalnega kulturnega društva s široko zasnovano vsebino, s cilji, hotenjem, ambicijami, da storite nekaj več. Združili ste mlade v zborovskem petju, ustvarili odličen Koroški akademski pevski zbor, prepoznaven cerkveni pevski zbor, mnogim nadarjenim in predanim ste odprli vrata v svet glasbe, v njej so našli tudi poklicno pot, spet druge navdušili z dobro vsebino preživljanja prostega časa. Že Grki so poznali etični pomen glasbe, ki naj v razvoju mladih pripomore k moralno zaokroženemu človeku.

Mohorjani niste ostali samo pri glasbenih vsebinah, v petnajstih letih ste razvili založniško dejavnost na temeljih nekdanje Mohorjeve na Prevaljah, že ste blizu petdesete izdaje knjig predvsem domačega okolja, uvedli ste glasbeni abonma, festival ljudske pesmi kot edinost na Slovenskem, prirejate likovne razstave. Prevalje so tudi po vaši zaslugi že zdavnaj prešle iz obrobja kulturnega dogajanja v prepoznavno mesto glasbene kulture, presegli ste ljubiteljsko snovanje. Velik delež nadarjenih glasbenikov prispevajo Prevalje v zakladnico slovenske glasbe, med njimi so tudi tisti, ki so se in se kalijo v KD Mohorjan.

Ob 15-letnici delovanja KD Mohorjan čestitam vsem in se zahvaljujem za vaše ustvarjene dosežke, za rast in stalno kvaliteto, za kulturni naboj, ki ga širite. Želim vam še mnogo ustvarjalnih idej in mladih moči v nadaljevanju vašega dela.

Župan Občine Prevalje

dr. Matic Tasič

Kulturno društvo Mohorjan s svojim delovanjem in številnimi kakovostnimi prireditvami že petnajst let na severovzhodnem robu Slovenije prepričljivo zavrača misel o obrobju in nas Korošce na visoki kulturni ravni vključuje v Evropo.

Iz sporedov petnajstletnega delovanja Mohorjana je razbrati čut za kulturno tradicijo, jezik, državo in domovino s polnim zavedanjem, kako je občutljivost za umetnost in znanost posebna oblika vitalnosti določene skupnosti. Ni pretiravanje – na sporedih koncertov, festivalov, zborovsko pevskih srečanj, na razstavah, predavanjih, Sušnikovih dnevih, … srečujemo najvrednejše, kar v umetnosti in kulturi premoreta današnja Slovenija in nam bližnji sosedi.

Kulturno umetniška in založniška dejavnost Mohorjana pomaga osmišljevati današnje vse preveč v tehnično racionalnost in družbeno omrežje ujeto življenje. Koncerti in drugi umetniški dogodki niso samo večerni oddih, saj nam vračajo vero v samega sebe in v prihodnost. Ali kot je dejal veliki Jože Plečnik: »Za doživljanje umetniškega je potreben poljub muze, … poljub božjega …«. In res je tako vse od neandertalčeve piščali preko Brižinskih spomenikov, Prežiha, Kramolca, Sušnika, vse do današnjih umetnikov in znanstvenikov. Posebna vrlina kulturnega društva Mohorjan je tudi v tem, da gradi na duhovnih temeljih, ki so jih v teh krajih pomagali postaviti veliki predniki A. M. Slomšek, Mohorjeva na Prevaljah, A. Oliban, F. Sušnik, Lodrantovi, Lampretovi tudi moj oče in še mnogi.

Ko ob 15. obletnici društva Mohorjan presojamo doslej ustvarjeno nikakor ne smemo spregledati tistih pomembnih rojakov brez katerih prazničnega razpoloženja ne bi bilo – v prvi vrsti predsednika društva Jožka Kerta in vseh, ki mu neposredno pomagajo – Janez Gorjanc, Renata Mirkac, Helena Buhvald Gorenšek, Kristina Smolak… In seveda gre zahvala plemenitim kulturnim mecenom z željo, da Mohorjanu pomagajo tudi v prihodnje, kajti z njimi postajajo Prevalje svetovljansko mesto.

akademik Lojze Lebič

Ljubljana, februar 2013

Stran 3 od 3

O Nas

Kulturno Društvo Mohorjan

Na Fari 44

2391 Prevalje